3 nông sản Trấn Yên được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu

Xuân Bắc

01/12/2021 09:56

Sau khi thẩm định, xét duyệt hồ sơ đăng ký, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu "Bưởi Trấn Yên,” "Chè xanh Trấn Yên” và "Quế vỏ khô Trấn Yên” cho ba sản phẩm của Yên Bái.

Ngày 30/11, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị công bố và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu cho ba sản phẩm nông nghiệp của huyện là “Bưởi Trấn Yên,” “Chè xanh Trấn Yên” và “Quế vỏ khô Trấn Yên.”

Trước đó, năm 2020, sản phẩm tre măng Bát độ của huyện Trấn Yên cũng đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu này.

yen-bai-1638327299.jpg
Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu 3 sản phẩm cho UBND huyện Trấn Yên.

Để được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận cho ba sản phẩm này, năm 2019, Sở Khoa học-Công nghệ tỉnh Yên Bái và Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm rau, hoa quả Gia Lâm thuộc Viện nghiên cứu Rau Quả đã thực hiện 3 dự án quyền sử dụng nhãn hiệu "Bưởi Trấn Yên,” "Chè xanh Trấn Yên” và "Quế vỏ khô Trấn Yên.”

Trong quá trình triển khai, các dự án tập trung vào lập hồ sơ đăng ký 3 nhãn hiệu tập thể, xây dựng hệ thống quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể đối với 3 sản phẩm, cũng như xây dựng các phương tiện quảng bá hình ảnh trên thị trường.

Sau thời gian thẩm định, xét duyệt hồ sơ đăng ký, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu "Bưởi Trấn Yên,” "Chè xanh Trấn Yên” và "Quế vỏ khô Trấn Yên” cho ba sản phẩm trên.

Tại Hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ đã công bố và trao các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu ba sản phẩm này với thời hạn 10 năm.

Trên cơ sở đó, huyện Trấn Yên thí điểm trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đối với nhãn hiệu "Bưởi Trấn Yên” cho Hợp tác xã trồng cây ăn quả xã Quy Mông; nhãn hiệu "Chè xanh Trấn Yên” cho Hợp tác xã chè Khen Năm, xã Hưng Khánh và nhãn hiệu "Quế vỏ khô Trấn Yên” cho Hợp tác xã quế Khánh Thành, xã Hòa Cuông để các đơn vị trên quản lý và sử dụng các nhãn hiệu này

Xuân Bắc