Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà ở xã hội Long Vân gần 1000 tỷ đồng

Trần Như

20/06/2021 11:18

UBND tỉnh Bình Định vừa chấp thuận chủ trương dự án đầu tư Nhà ở xã hội Long Vân tại Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn

Theo đó, Dự án nhà ở xã hội Long Vân được xây dựng trên khu đất rộng hơn 20.300 m2, quy mô 21 tầng/828 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự án hơn 860 tỷ đồng, thời gian hoạt động là 50 năm.

Dự án đầu tư nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở xã hội cho đối tượng theo quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở năm 2014; góp phần hoàn thành Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 và bổ sung giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh này. Góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng môi trường và kiến trúc cảnh quan đô thị.

Đồng thời, cụ thể hóa đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn đã được phê duyệt. 

phoi-canh-nha-o-xa-hoi-khu-do-thi-long-van-1624072951.jpg

Phối cảnh Dự án nhà ở xã hội khu đô thị Long Vân TP. Quy Nhơn, Bình Định

UBND tỉnh Bình Định giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan triển khai các thủ tục tiếp theo để tổ chức thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Dự án Nhà ở xã hội Long Vân được triển khai sẽ rất phù hợp với kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh này giai đoạn 2016-2020 và bổ sung giai đoạn 2021-2025, mà UBND tỉnh Bình Định đã thông qua trước đó, góp phần giải quyết kịp thời, hiệu quả nhu cầu về nhà ở xã hội của người dân, nhất là các đối tượng chính sách, công nhân, hộ nghèo,...

Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, để đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội đang ngày càng tăng cho các nhóm đối tượng có nhu cầu, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và bổ sung giai đoạn 2021-2025.

Dự kiến, đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh sẽ đầu tư xây dựng khoảng 18.910 căn hộ/nhà, trong đó nhà ở xã hội tại đô thị khoảng 16.760 căn và nhà ở xã hội cho người lao động khoảng 2.150 căn.