Thiên nhiên và đa tiện ích: Giá trị sống tạo thước đo lựa chọn ngôi nhà thứ hai

Thay vì xem ngôi nhà thứ hai (second home) là một kênh đầu tư sinh lời, giờ đây, nhiều người hướng tới việc sở hữu trọn vẹn nó để có thể trở về và tận hưởng cuộc sống.