Người dân đang chọn thuê nhà nhiều hơn

Thế hệ 8X, 9X năng động, tự chủ về tài chính có tư tưởng thoáng hơn thế hệ trước trong việc lựa chọn quyền sở hữu ngôi nhà của mình.