Tập đoàn Kim Oanh “bắt tay” cùng nhiều đại lý phân phối những dự án trọng điểm trong năm 2021

Hướng đến trở thành nhà phát triển bất động sản “uy tín – chuyên nghiệp – bền vững” và tăng tốc chinh phục mục tiêu trong những tháng cuối năm 2021, Tập đoàn Kim Oanh đã mở rộng hợp tác cùng những đơn vị phân phối