Sun Cosmo Residence Da Nang: Cuộc phối ngẫu hiện đại – truyền thống giữa Đà thành

Lấy cảm hứng từ làng chiếu Cẩm Nê nổi danh, Sun Cosmo Residence Da Nang không chỉ là tổ hợp hiện đại, giao lộ thịnh vượng giữa lòng Đà thành mà còn là nơi tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, đậm hồn dân tộc.