TS Nguyễn Trí Hiếu: “Phải có nguyên tắc để nắm chắc phần thắng trong đầu tư bất động sản”

Trong bối cảnh thị trường năm 2022 có nhiều biến động, TS Nguyễn Trí Hiếu - Chuyên gia tài chính ngân hàng, đã có những chia sẻ về thị trường đầu tư nói chung cũng như cơ hội đầu tư bất động sản trong giai đoạn cuối năm.