Ba Vì, Hà Nội: Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm đạt hơn 14.000 tỷ đồng

Theo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của UBND huyện Ba Vì, 6 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị sản xuất của huyện ước đạt 14.170 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021.