Những tập đoàn nào trên thế giới đã tiến hành cắt giảm nhân sự quy mô lớn vì khó khăn?

Trong thời gian qua, nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới đã tiến hành hoặc sắp thực hiện việc cắt giảm nhân sự quy mô lớn. Nguyên nhân chính xuất phát từ các khó khăn trong các hoạt kinh doanh, lợi nhuận suy giảm…