Chuyển điều tra 2 hợp tác xã góp vốn 'chui' gần 600 tỉ vào Saigon Co.op

Trong tổng số gần 3.600 tỉ đồng vốn góp bất thường vào Saigon Co.op năm 2020, HTX tiêu dùng P.14, quận 8 góp 'chui' 283 tỉ đồng và HTX thương mại và dịch vụ quận 11 góp 'chui' 306 tỉ đồng.