Chủ đầu tư Thanh Long Bay nói gì về việc Bộ Công an kiểm tra dự án ven biển Bình Thuận?

Liên quan đến thông tin Bộ Công an kiểm tra thực địa “siêu dự án” ven biển Bình Thuận Thanh Long Bay, mới đây Công ty Cổ phần Trung Sơn Bắc (chủ đầu tư dự án) đã có thông tin phản hồi về vấn đề này.