Người Việt cởi mở với thanh toán di động

Dân số trẻ, tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh cao, người Việt đang ngày càng cởi mở với các ứng dụng thanh toán hiện đại.