Trong bối cảnh sa thải công nghệ, đây là 12 công ty công nghệ lớn chưa thông báo cắt giảm việc làm trong 6 tháng qua

Tuy nhiên, không phải tất cả các công ty công nghệ đều tuyên bố sa thải. Kiểm tra một số đã tránh được việc cắt giảm hàng loạt cho đến nay. Theo tính toán của Insider, hơn 65 nghìn công nhân đã mất việc làm cho đến năm 2023.