Thử thách năm 2020 của ngành du lịch quốc tế Việt Nam

Dịch virus Corona (nCoV hay còn gọi là COVID-19) đã xua tan viễn cảnh tăng trưởng đầy lạc quan của ngành du lịch quốc tế Việt Nam năm 2020. Tuy vậy, vẫn còn thời gian để xoay trở tình hình.