“Thảo cầm viên” mi ni trong khu xử lý chất thải Đa Phước

Có thể nói, đây là một ý tưởng độc đáo, sáng tạo của những chủ nhân của Khu liên hợp này, nó như một thông điệp nhân văn gửi đến mọi người.

Bạn đọc đặt tạp chí Nhà quản lý dài hạn vui lòng để lại thông tin