Tìm giải pháp cho phát triển ngành sản xuất chè tại Việt Nam

Sáng 6.10 tại TP Việt Trì tỉnh Phú Thọ Hội Khoa học công nghệ Chè Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Áp dụng khoa học công nghệ sản xuất chè trong bối cảnh biến đổi khí hậu và cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4”.