Tỷ phú giàu thứ ba Mexico khuyến khích đầu tư vào Bitcoin: "Đừng bán chúng, sau này bạn sẽ phải cảm ơn tôi!"

Tỷ phú giàu thứ ba ở Mexico, Ricardo Salinas Pliego, khuyên nên mua bitcoin, tiếp tục mua khi giá vẫn thấp và giữ tiền điện tử và đừng nghĩ đến việc bán. “Hãy tin tôi, sau này bạn sẽ cảm ơn tôi,” anh khẳng định.