PVBank dự chi hơn 500 tỷ đồng để thâu tóm công ty bảo hiểm OPES

Vừa qua, Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; MCK: VPB) đã thông qua việc đầu tư mua, nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông tại Công ty CP Bảo hiểm OPES từ các cổ đông hiện hữu.