Dragon Capital chi gần 200 tỷ đồng mua thêm cổ phiếu để trở thành cổ đông lớn nhất của VPBank

Dragon Capital vừa trở thành cổ đông lớn duy nhất của VPBank khi chi gần 200 tỷ đồng mua thêm 3,15 triệu cổ phiếu VPB, nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,99% lên 5,12%.