Nguy cơ khủng hoảng nợ vay toàn cầu

Thế giới đã trải qua ba làn sóng nợ và kết cục của nó không cho thấy những điểm tích cực.