Bamboo Capital sẽ IPO BCG Land trong quý III, tự tin hoàn thành kế hoạch năm 2022 nhờ điểm rơi lợi nhuận bất động sản vào nửa cuối năm

Ngày 9/8 vừa qua, Công ty CP Bamboo Capital (BCG) đã tổ chức hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư theo hình thức trực tuyến. Hội nghị đã chia sẻ tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của BCG; chiến lược phát triển và tình hình triển khai các dự án trọng điểm của Tập đoàn.