Giải thưởng Quốc Gia về PR 2020 trao cho nhiều đại diện Việt Nam

PR Newswire, nhà cung cấp dịch vụ phân phối tin tức và truyền thông lan truyền hàng đầu thế giới, công bố đơn vị chiến thắng Giải thưởng Quốc Gia PR tại Việt Nam tại dạ tiệc ngày 23.7.