Petrovietnam báo lãi hơn 15.400 tỷ đồng sau 4 tháng, hoàn thành 94% kế hoạch cả năm 2021

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2021, Petrovietnam ước đạt lợi nhuận trước thuế hơn 15.400 tỷ đồng, tăng gấp gần 2,5 lần cùng kỳ và hoàn thành 94% kế hoạch cả năm.