FreelancerViet tài trợ 10 tỉ đồng chi phí tuyển dụng cho 1.000 doanh nghiệp

Chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng quay lại khôi phục hoạt động kinh doanh, đặc biệt các Doanh nghiệp ngành dịch vụ du lịch, vận tải, F&B…