Chứng khoán Rồng Việt lỗ hơn 130 tỷ đồng trong năm 2022

Mai Ngọc

19/01/2023 06:31

Kết quả kinh doanh quý 4/2022 của Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC; MCK: VDS) cho thấy kết quả không tốt khi lỗ 22 tỷ đồng. Nguyên nhân là những diễn biến không thuận lợi của thị trường chứng khoán trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Theo đó, tổng doanh thu hoạt động quý 4 của VDS đạt gần 196 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nguồn thu từ hoạt động cho vay và phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 90 tỷ đồng, giảm 8,4%. Đứng thứ hai là thu từ hoạt động môi giới chứng khoán gần 81 tỷ đồng, giảm 21,5%.

1690da332875c12b9864-eqco-1674084509.jpg
 

Tuy nhiên, chi phí hoạt động quý 4 của VDS lại tăng mạnh 61,7% lên gần 190 tỷ đồng. Kết quả là, Chứng khoán Rồng Việt báo lỗ 22 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 133 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 820,4 tỷ đồng, giảm 18,5%. Mức lỗ cả năm của công ty là hơn 133 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022, VDS đặt kế hoạch doanh thu 1.193,6 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 504 tỷ đồng. Như vậy, Chứng khoán Rồng Việt mới thực hiện 68,7% chỉ tiêu doanh thu.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của VDSC là 4.241 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 4.009 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay margin của công ty là 2.018 tỷ đồng, giảm 219 tỷ đồng so với đầu năm.

 

Mai Ngọc