Chứng khoán Tiên Phong báo lỗ quý 2/2022 vì cổ phiếu của SSI

Huỳnh Quang

22/07/2022 19:43

Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (MCK: ORS) đã có công bố báo cáo tài chính quý 2/2022. Qua đó, doanh nghiệp chứng khoán này ghi nhận mức lỗ sau thuế gần 129 tỷ đồng. Đây cũng là mức lỗ cao nhất kể từ lúc Công ty Tiên Phong lên sàn.

Cụ thể, quý 2/2022, Công ty Tiên Phong ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 132% so với cùng kỳ, lên mứ 661,7 tỷ đồng. Lãi các tài sản tài chính (FVTPL) đạt 279,4 tỷ đồng, tăng 265,1%. Doanh thu từ lưu ký chứng khoán và tư vấn tài chính ghi nhận mức tăng lần lượt là 89,1% và 67,1%, lên 86,9 và 204,5 tỷ đồng. Lãi từ cho vay và phải thu tăng 385% lên 47,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu môi giới giảm 26,7% xuống 18,4 tỷ đồng. 

Song chi phí hoạt động gấp hơn 4 lần lên mức gần 698 tỷ đồng. Riêng khoản lỗ các tài sản tài chính (FVTPL) ở mức gần 528 tỷ đồng, tăng 488,7% so với cùng kỳ. Nguyên nhân, doanh nghiệp cắt lỗ một loạt các cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi. Chi phí hoạt động tự doanh tăng từ 5 triệu đồng lên hơn 1,1 tỷ đồng do ảnh hưởng từ việc giảm mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong kỳ, chi phí hoạt động tăng đột biến 329%, lên 698 tỷ đồng. Nguyên nhân đến từ việc Công ty cắt lỗ loạt cổ phiếu và trái phiếu trong danh mục, dẫn đến việc hạch toán lỗ các tài sản tài chính FVTPL tăng 488%, lên gần 528 tỷ đồng. Mảng tự doanh của Công ty lỗ gần 250 tỷ đồng (đã trừ chi phí tự doanh).

293846811-393660752750648-1427190538124068589-n-1658466637.jpeg
Chứng khoán Tiên Phong phải cắt lỗ cổ phiếu SSI, tương đương lỗ hơn 24,3 tỷ đồng.

Trong quý 2, Công ty Tiên Phong đã cắt lỗ loạt cổ phiếu niêm yết với giá trị hơn 87 tỷ đồng. Ngoài ra, cắt lỗ trái phiếu chưa niêm yết hơn 280 tỷ đồng. Tổng giá trị cắt lỗ cổ phiếu và trái phiếu trong kỳ là hơn 367 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty Tiên Phong cắt lỗ cổ phiếu SSI của Công ty Chứng Khoán SSI khi bán ra 19,998 đồng/cp, giảm gần 50% so với giá mua vào, tương đương lỗ hơn 24,3 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, Công ty đã chốt lời được cổ phiếu VHC của Công ty Vĩnh Hoàn và một số cổ phiếu, trái phiếu chưa niêm yết nhưng tổng giá trị thu lời hơn 172,8 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức cắt lỗ trong kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu hoạt động của Công ty Tiên Phong đạt gần 1,428 tỷ đồng, tăng 164% so cùng kỳ; song lợi nhuận sau thuế giảm 39%, xuống còn 92,45 tỷ đồng.

Kết quả, Chứng khoán Tiên Phong báo lỗ sau thuế gần 129 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu âm 645 đồng, cùng kỳ 537 đồng. Đây là lần đầu tiên TPS báo lợi nhuận âm kể từ khi niêm yết năm 2019.

Năm 2022, Công ty Tiên Phong đặt kế hoạch tăng 46% tổng doanh thu lên 1,981 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế khoảng 500 tỷ đồng, tăng 85%. Kết quả, Công ty Tiên Phong mới thực hiện được 14.4% mục tiêu doanh thu và 11.86% mục tiêu lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng đầu năm.

Tổng tài sản của Công ty Tiên Phong cuối tháng 6/2022 gần 6,059 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Trong đó, khoản tiền và tương đương tiền chiếm chủ yếu trong cơ cấu, với giá trị hơn 1,110 tỷ đồng, gấp 10.3 lần đầu năm.

Tài sản FVTPL đạt hơn 768 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 1,053 tỷ đồng so với đầu năm. Nửa đầu năm 2022, ORS đã mua thêm hàng loạt cổ phiếu như: BCG, VND, HDCM, HNG...nhưng hiện đều ghi nhận lỗ do thị trường chứng khoán sụt giảm liên tục và kéo dài trong quý 2.

Dư nợ cho vay cuối quý 2 tăng 46% so với đầu năm, lên hơn 3,794 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc cho vay ký quỹ (margin) đạt gần 1,478 tỷ đồng, ứng trước tiền bán chứng khoán đạt hơn 96.4 tỷ đồng, tương ứng giảm 7% và 59.3% so với đầu năm.

Trước đó, vào quý 1/2022, Công ty Tiên Phong đã báo lãi với tổng doanh thu đạt hơn 811 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 221,4 tỉ đồng, tăng lần lượt 314,5% và 228,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trái ngược, Công ty Chứng khoán SSI (cổ phiếu khiến công ty Tiên Phong phải cắt lỗ) lại cho thấy lợi nhuận cao.

Theo đó, SSI ghi nhận, doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý 2/2022 Công ty đạt lần lượt 1.578,8 tỷ đồng và 518,1 tỷ đồng. Trong đó: Doanh thu từ dịch vụ chứng khoán trong quý đạt 946,2 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,8% so với cùng kỳ 2021. Doanh thu từ hoạt động đầu tư và nguồn vốn đạt gần 426 tỷ đồng.

Doanh thu mảng kinh doanh tài chính thu về 170 tỷ đồng. Doanh thu mảng dịch vụ Ngân hàng đầu tư cùng doanh thu khác ghi nhận 36,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Huỳnh Quang