FLC sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường để miễn nhiệm ông Đặng Tất Thắng

Hồng Vũ

17/01/2023 06:55

Công ty CP Tập đoàn FLC (MCK: FLC) đã có thông tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 vào ngày 05/02/2023. Nội dung chính của cuộc họp là việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong cuộc họp này, HĐQT sẽ thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Đặng Tất Thắng và bầu bổ sung thêm 2 thành viên HĐQT niệm kỳ 2021-2026. Thông tin về 2 ứng cử viên chưa được công bố.

Cuối tháng 7/2022, ông Đặng Tất Thắng đệ đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT FLC. Ngày 17/08/2022, FLC công bố thông tin về việc chấp thuận đề nghị thôi giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT FLC nhưng vẫn là Thành viên HĐQT; cùng ngày ông Doãn Hữu Đoàn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT FLC.

flc-1673913164.jpg
Ông Đặng Tất Thắng.

Sau khi rời FLC, ông Thắng đầu quân cho Công ty CP Đầu tư TNG Holdings Việt Nam với chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, sau đó ông Thắng thôi việc vì thấy không phù hợp. Tiếp đó, Thắng đã quyết định ra làm chủ khi thành lập công ty ATB Investment Partners.

Đối với FLC, hiện tại HĐQT còn 4 người gồm: Ông Lê Bá Nguyên, Chủ tịch HĐQT; bà Bùi Hải Huyền, Phó Chủ tịch thường trực, 2 thành viên là ông Doãn Hữu Đoàn và Lê Thái Sâm.

Sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, hoạt động của FLC vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Trong đó, hoạt động nhân sự đã liên tục có sự thay đổi.

Gần đây nhất là biến động tại khối kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp này không còn thành viên nào sau khi ông Nguyễn Mạnh Cường, trưởng bộ phận và bà Trần Thị Mỹ Dung từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Cổ phiếu FLC và một số doanh nghiệp liên quan đã bị đình chỉ giao dịch vì các vi phạm quy định về công bố thông tin. Để cứu cổ phiếu, năm ngoái, FLC cho biết sẽ phát hành các báo cáo tài chính năm 2021 trong thời gian sớm nhất để đủ điều kiện tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Theo kế hoạch khi đó, FLC dự kiến tổ chức phiên họp thường niên vào tháng 11/2022 và công bố báo tài chính bán niên soát xét vào tháng 12/2022. Tuy nhiên, đến nay, FLC vẫn chưa thể phát hành các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Sau khi thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, hồi tháng 9/2022, FLC đã chọn kiểm toán UHY để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021.

Hồng Vũ