Lâm Đồng: Phạt Công ty xây dựng xả chất thải nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật vào môi trường

Thiên Kim

16/06/2021 10:44

Vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt hành chính một Công ty xây dựng trên địa bàn về hành vi xả chất thải nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật.

Theo đó, tại Quyết định số 1490/QĐ-XPVPHC ngày 10/6/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt Chi nhánh Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Lâm Đồng - Xí nghiệp xây dựng Đạ Tẻh (số 91 Quang Trung, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng).

Chi nhánh Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Lâm Đồng, kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất bê tông nhựa nóng, bê tông tươi, gạch không nung và cống bê tông ly tâm tại thôn 1, xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng).

nuoc-tu-nha-may-xa-thai-ra-moi-truong-1623760994.jpeg
 

Đơn vị này bị xử phạt do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính về pháp luật bảo vệ môi trường như:  “Không thu gom chất thải nguy hại theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 21 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ; xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất tải từ 5 lần trở lên, thải lượng nước thải nhỏ hơn 5m3/ngày quy định tại Điều 14 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ…”

Ngoài số tiền bị xử phạt, Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Lâm Đồng - Xí nghiệp xây dựng Đạ Tẻh còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Đó là, thực hiện ngay các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi vi phạm hành chính gây ra, đảm bảo thực hiện nghiêm túc theo nội dung, kế hoạch môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Sau đó, Chi nhánh Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Lâm Đồng đã thực hiện các biện pháp thu gom triệt để chất thải nguy hại, cải tạo mương thoát nước, thu gom toàn bộ nước thải từ khu vực sản xuất cống bêtông ly tâm…

 

Thiên Kim