Ngân hàng Nhà nước yêu cầu hạ lãi suất cho vay từ 1-2% để kích thích tăng trưởng tín dụng

Anh Quân

31/05/2024 11:17

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu thực hiện một số giải pháp về tín dụng và lãi suất.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục cho vay, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào quy trình cho vay để nỗ lực phấn đấu giảm 1-2%/năm lãi suất cho vay.

Trong đó cần chú ý giảm cho các động lực tăng trưởng truyền thống, các ngành mới nổi, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, nhà ở xã hội... nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng.

def5b4a3-3c8a-47df-a89d-f01495a3e6cb-1717128962.jpeg
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tiếp tục giảm lãi suất cho vay để kích thích tăng trưởng tín dụng.

Đồng thời, các TCTD cũng được yêu cầu duy trì mặt bằng lãi suất huy động ổn định, hợp lý, phù hợp với khả năng cân đối vốn, khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh và năng lực quản lý rủi ro, ổn định thị trường tiền tệ và mặt bằng lãi suất thị trường.

Ngoài ra, NHNN cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng hiệu quả, đúng, trúng mục tiêu, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế.

Quyết tâm thực hiện giải pháp thiết thực, hiệu quả để phấn đấu tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đến hết Quý II/2024 ở mức 5-6% theo chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả.

Trước đó, NHNN cũng có công văn yêu cầu chi nhánh NHNN các tỉnh, thành phố, các TCTD tiếp tục đẩy mạnh tham gia các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương... đối thoại với khách hàng nhằm nắm bắt và kịp thời xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp, người dân.

Loạt chỉ đạo “nóng” nói trên của NHNN nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Công điện số 18 ngày 5/3, Công điện số 32 ngày 5/4, Chỉ thị số 14 ngày 2/5, Thông báo kết luận số 231/TB-VPCP ngày 18/5 và tiếp tục triển khai nhiệm vụ tại Chỉ thị 01 ngày 15/1 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2024.

Anh Quân