Ôm hàng trăm tỷ tiền trái phiếu của DIC Corp, Novaland, TP Bank, LienVietPost Bank, “tân binh” VIMID sắp lên sàn HNX là ai?

Huỳnh Quang

29/09/2022 12:23

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam (VIMID) được đăng ký giao dịch cổ phiếu với mã chứng khoán VVS. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là 20,5 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Qua tìm hiểu, VIMID được thành từ tháng 3/2010. Doanh nghiệp này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối các loại xe tải hạng trung, hạng nặng, các sản phẩm Sơ mi – rơ mooc và xe chuyên dụng. Ngoài ra, VIMID còn kinh doanh trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa, đại lý liên kết ngân hàng, bảo hiểm…Đến nay, VIMID đã hiện diện hơn 20 chi nhánh – trạm 3S.

Tính đến thời điểm 30/6/2022, VIMID có vốn điều lệ 205 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu chưa đến 229 tỷ đồng. Lượng tiền mặt được duy trì khá thấp chỉ hơn 55 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng mang 322 tỷ đồng đi đầu tư vào trái phiếu ngắn và dài hạn.

Điển hình trong hoạt động đầu tư trái phiếu của VIMID là các lô trái phiếu của Novaland. Cụ thể, đối với trái phiếu ngắn hạn của Novaland thì VIMID đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Đối với trái phiếu dài hạn, VIMID đầu tư hơn 172 tỷ đồng. VIMID cũng đầu tư ngăn hạn hơn 172 tỷ đồng trái phiếu của GOODWIILL Group.

xe-vimid-1664356004.jpeg
VIMID là "tân binh" mới trên sàn chứng khoán Hà Nội.

Ngoài ra, VIMID còn nắm giữ gần 35 tỷ đồng trái phiếu ngắn và dài hạn của DIC Corp (DIG). Bên cạnh đó, VIMID còn nắm giữ hơn 16 tỷ tiền trái phiếu của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank) và hơn 51 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPost Bank).

Đầu tư vào trái phiếu nhiều, nhưng nợ phải trả của VIMID cũng lên đến gần 3.500 tỷ đồng, gấp hơn 15 lần vốn chủ sở hữu.

Trong đó, nợ vay tài chính tại các ngân hàng ở mức gần 650 tỷ đồng, gấp đôi thời điểm đầu năm. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản và nguồn vốn của VIMID là các khoản phải thu và phải trả ngắn hạn khác.

Thời điểm 30/6, các khoản phải trả ngắn hạn khác chiếm hưn 2.300 tỷ đồng, tăng gần 700 tỷ so với đầu năm chủ yếu là các khoản tiền phải trả Ngân hàng liên quan đến LC Upas, phí trong kỳ từ 1,02% đến 6%/năm.

Đối ứng trên tài sản, phải thu ngắn hạn khác của VIMID cũng tăng 850 tỷ đồng so với đầu năm trong đó chủ yếu là các khoản ký quỹ, ký cược ngắn hạn gần 2.170 tỷ đồng, chiếm 57% tổng tài sản.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, VIMID ghi nhận doanh thu 2.383 tỷ đồng, tăng đến 67% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn tăng cao đã khiến biên lãi gộp bị thu hẹp đáng kể, lợi nhuận gộp chỉ tăng 17,5% lên mức 102,7 tỷ đồng.

Trong khi đó, các khoản phí, lãi từ các nghiệp vụ tín dụng với ngân hàng ăn mòn đáng kể lợi nhuận của doanh nghiệp này. Chi phí lãi vay trong 6 tháng đầu năm chiếm đến hơn 93 tỷ đồng, gấp 5,5 lần cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, VIMID chỉ có lãi ròng 4,2 tỷ đồng sau khi trừ đi các chi phí hoạt động. Qua đó, ghi nhận mức giảm đến 67% so với nửa đầu năm ngoái.

 

Huỳnh Quang