Ông Đào Quang Trường giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Quang Phúc

14/06/2024 13:11

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 12/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Đào Quang Trường giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Ngày 13/6, Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 12/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Đào Quang Trường giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định số 505/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 7/6/2024.

Từ năm 2017, ông Đào Quang Trường, Phó Tổng giám đốc VDB. Lúc này, ông Trường được tạm giao nhiệm vụ Phụ trách Ban điều hành VDB thay thế ông Trần Bá Huấn - nguyên Tổng giám đốc VDB (nghỉ hưu theo chế độ).

image50-1718345298.png
Ông Đào Quang Trường - Tổng giám đốc VDB.

Đến tháng 11/2017, ông Đào Quang Trường (khi đó đang đảm nhiệm chức Phó Tổng giám đốc) được giao làm Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng VDB.

Ngày 7/6/2019, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Trường giữ chức Tổng giám đốc ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Qua tìm hiểu được biết, VDB được tổ chức theo mô hình công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, nhưng cơ cấu tổ chức là Hội đồng quản trị (không phải Hội đồng thành viên), hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; chi phí quản lý (bao gồm cả chi phí tiền lương) do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo từng thời kỳ.

Việc cơ cấu lại VDB giai đoạn 2023 - 2027 sẽ theo hướng tiếp tục củng cố và phát triển mô hình hoạt động của một ngân hàng chính sách, từng bước nâng cao chất lượng tín dụng, cải thiện tình hình tài chính, nâng cao khả năng tự chủ để phát triển hiệu quả và bền vững, góp phần ngày càng lớn hơn vào việc hỗ trợ hoạt động đầu tư phát triển của nền kinh tế.

Quang Phúc