Chi bộ Tạp chí điện tử Nhà Quản Lý kết nạp đảng viên mới

Ngày 7/12/2023, Chi bộ Tạp chí điện tử Nhà Quản Lý thuộc Đảng bộ phường Tân Quy (Quận 7, TP.HCM) đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 3 quần chúng.

Tham dự lễ kết nạp đảng viên mới có sự góp mặt của đồng chí Bùi Quang Tuyên - Bí thư Đảng uỷ phường Tân Quy; Đồng chí Nguyễn Đăng Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Tạp chí điện tử Nhà Quản Lý; Đồng chí Phạm Văn Tuấn - Phó Bí thư đoàn phường Tân Quy...

Tại buổi lễ kết nạp, đồng chí Nguyễn Đăng Bình – Bí thư Chi bộ Tạp chí điện tử Nhà Quản Lý đã đọc Quyết định về việc kết nạp các đoàn viên Huỳnh Quang Bình (Thư ký Tòa soạn), Phạm Văn Đức (Thư ký Tòa soạn), Lê Minh Tuấn (Trưởng ban Đời sống) vào Đảng. Theo đó, căn cứ Quyết định số 2890, 2891 và 2892 – QĐ/QU ngày 28/11/2023 của Quận uỷ Quận 7 về việc kết nạp đảng viên mới đối với các ông Huỳnh Quang Bình, Phạm Văn Đức, Lê Minh Tuấn được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

z4950769641803-c3f6a17f0b014e97819f578555f5de51-1701921689.jpg
ThS Nguyễn Đăng Bình, Bí thư Chi bộ - Tổng biên tập Tạp chí điện tử Nhà Quản Lý trao Quyết định kết nạp đảng viên cho các đồng chí đảng viên mới thuộc Chi bộ.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, đồng chí Nguyễn Đăng Bình – Bí thư Chi bộ Tạp chí điện tử Nhà Quản Lý chúc mừng các đồng chí đảng viên mới Huỳnh Quang Bình, Phạm Văn Đức và Lê Minh Tuấn. Đồng thời, phân công các đồng chí là đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Đăng Bình cũng giao nhiệm vụ, bày tỏ mong muốn các đảng viên mới sẽ luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân cách, tích cực trong học tập và công tác, làm tròn trách nhiệm của người đảng viên để cùng Chi bộ Tạp chí điện tử Nhà Quản Lý hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, các đảng viên mới phải cố gắng xây dựng văn hoá ở Chi bộ và các văn phòng đại diện lành mạnh, vững vàng.

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Đăng Bình cảm ơn Đoàn phường Tân Quy, Đảng bộ phường Tân Quy, Quận uỷ Quận 7 (TP.HCM) đã quan tâm đến sự phát triển công tác đảng viên của Tạp chí điện tử Nhà Quản Lý trong thời gian qua. Thời gian tới, mong muốn Đảng bộ phường Tân Quy tiếp tục có sự hỗ trợ cho sự phát triển của Chi bộ Tạp chí điện tử Nhà Quản Lý.

Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Quang Tuyên, Bí thư Đảng bộ phường Tân Quy phát biểu chúc mừng Chi bộ Tạp chí điện tử Nhà Quản Lý và các đồng chí đảng viên mới được kết nạp. Đồng chí bày tỏ niềm vui mừng với sự phát triển của Chi bộ Tạp chí điện tử Nhà Quản Lý, thêm rằng việc phát triển Chi bộ Tạp chí điện tử Nhà Quản Lý trong thời gian qua cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ phường Tân Quy. 

"Thời gian tới, Chi bộ Tạp chí điện tử Nhà Quản Lý cần chú ý đến việc phát triển nguồn đảng viên trong những năm tới. Phân công đảng viên bồi dưỡng, phát triển nguồn đảng viên. Các đồng chí phải luôn chấp hành các quy định pháp luật, đường lối của Đảng, điều lệ Đảng. Bên cạnh đó, phải giữ gìn hình ảnh người đảng viên, tổ chức Đảng", đồng chí Bùi Quang Tuyên phát biểu.

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Tạp chí điện tử Nhà Quản Lý diễn ra trang trọng đúng theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

BBT

Link nội dung: https://www.nhaquanly.vn/chi-bo-tap-chi-dien-tu-nha-quan-ly-ket-nap-dang-vien-moi-a11969.html