Kinh doanh “bết bát”, TTC Land không trả cổ tức năm 2023 và lên kế hoạch lợi nhuận đi lùi trong năm 2024

Kết thúc năm 2023, Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã: SCR) ghi nhận doanh thu giảm đến 69,2% ở quý 4. Bước sang năm 2024, doanh nghiệp này đưa ra kế hoạch lợi nhuận chỉ ở mức 16 tỷ đồng, giảm 2,4% so với năm 2023.

Dòng tiền âm kỷ lục

Theo đó, ở quý 4/2023, TTC Land nhận doanh thu đạt 98,37 tỷ đồng, giảm 69,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế được TTC Land ghi nhận lãi 5,65 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 89,4 tỷ đồng.

Luỹ kế trong năm 2023, TTC Land ghi nhận doanh thu đạt 371,2 tỷ đồng, giảm 58,4% so với cùng kỳ. Kéo theo đó, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 15,19 tỷ đồng, giảm 72,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, doanh nghiệp kinh doanh địa ốc này còn ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục 1.585,97 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 630,96 tỷ đồng.

Tuy nhiên, TTC Land ghi nhận dòng tiền đầu tư dương 495,2 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 1.083,9 tỷ đồng, chủ yếu tăng nợ vay để bù đắp thâm hụt vốn kinh doanh.

Qua tìm hiểu, năm 2022, TTC Land cũng ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 630,96 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo dữ liệu iBoard của Chứng khoán SSI, từ năm 2008 đến năm 2022, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh chính của TTC Land âm vượt 1.585,97 tỷ đồng. Trong đó, năm 2008 là năm dòng tiền âm lớn nhất từng ghi nhận với giá trị âm 1.179,15 tỷ đồng.

Về quy mô tài sản, tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của TTC Land tăng 9,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 939,9 tỷ đồng, lên 10.631,2 tỷ đồng.

khi-shark-dang-hong-anh-dieu-hanh-ttc-land-lai-de-dong-tien-am-ky-luc-1585-ty-dong-khong-tra-co-tuc-con-dat-ke-hoach-kinh-doanh-lui-trong-nam-2024-1712239885-1712294231.jpg
Ông Đặng Hồng Anh (con trai ông Đặng Văn Thành) hiện tại là Phó Chủ tịch HĐQT TTC Land.

Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 3.663,7 tỷ đồng, chiếm 34,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 3.569,3 tỷ đồng, chiếm 33,6% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 902,6 tỷ đồng, chiếm 8,5% tổng tài sản; bất động sản đầu tư ghi nhận 857,3 tỷ đồng, chiếm 8,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu tồn kho tăng 32% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 887,6 tỷ đồng, lên 3.663,7 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 19,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 588,4 tỷ đồng, lên 3.569,3 tỷ đồng…

Điểm đáng lưu ý, trong năm 2023, hàng tồn kho tăng chủ yếu liên quan tới hàng hoá bất động sản tăng từ 92,5 tỷ đồng lên 845,6 tỷ đồng. Ngược lại, bất động sản dở dang biến động không đáng kể.

Như vậy, việc tăng tồn kho và các khoản thu ngắn hạn, đây là hai thành phần quan trọng dẫn tới dòng tiền kinh doanh của TTC Land âm kỷ lục trong năm 2023.

Về phần nguồn vốn, tại thời điểm cuối năm 2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 56,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.084,5 tỷ đồng, lên 2.993,8 tỷ đồng và bằng 58,4% vốn chủ sở hữu (đầu năm chỉ ghi nhận 1.909,3 tỷ đồng, bằng 37,7% vốn chủ sở hữu).

Mục tiêu lợi nhuận năm 2024 chỉ 16 tỷ đồng

Bước sang năm 2024, mới đây TTC Land đã công bố tài liệu Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2024. Theo đó, TTC Land đặt kế hoạch doanh thu 705 tỷ đồng, tăng 89,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế được doanh nghiệp này dự kiến là 16 tỷ đồng, giảm 2,4% so với thực hiện trong năm 2023.

Nhìn về lịch sử, nhiều lần TTC Land đặt ra mục tiêu lớn nhưng kết quả thu về lại “yếu ớt”. Điển hình, năm 2022 ghi nhận doanh thu đạt 893 tỷ đồng, hoàn thành 42% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trước thuế ghi nhận 79 tỷ đồng, hoàn thành 26% so với kế hoạch; năm 2023, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu đạt 371,2 tỷ đồng, giảm 58,4% so với cùng, hoàn thành 68,6% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế ghi nhận 16,4 tỷ đồng, giảm 79,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 81,8% so với kế hoạch năm.

Trong năm 2024, TTC Land sẽ tập trung công tác bán hàng và nghiên cứu các chiến lược kinh doanh các dự án trọng điểm như TTC Plaza Đà Nẵng, Panomax River Villas, Selavia Phú Quốc…Đồng thời, định hướng mở rộng thêm mảng BĐS công nghiệp, kho vận tại khu vực phía Nam.

Với lý do hoạt động kinh doanh khó khăn, TTC Land sẽ không trả cổ tức cho cổ đông của năm 2023. Được biết, từ năm 2011 đến nay, TTC Land chưa trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Về nhân sự, ngày 1/4, TTC Land thông báo miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Phương Loan và đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hùng vào vị trí Kế toán trưởng Công ty thay cho bà Trần Thị Phương Loan.

Quang Khải

Link nội dung: https://www.nhaquanly.vn/kinh-doanh-bet-bat-ttc-land-khong-tra-co-tuc-nam-2023-va-len-ke-hoach-loi-nhuan-di-lui-trong-nam-2024-a12904.html