Kinh tế tư nhân - Hành trình 3 thập niên

Tạp chí Nhà Quản Lý phỏng vấn Tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc điều hành Economica Việt Nam về hành trình phát triển của kinh tế tư nhân Việt Nam.vutuan

Link nội dung: https://www.nhaquanly.vn/kinh-te-tu-nhan-hanh-trinh-3-thap-nien-a430.html