Tập đoàn Lộc Trời của Chủ tịch Huỳnh Văn Thòn năm 2022 đạt doanh thu kỷ lục 11.690 tỉ đồng với lãi ròng hơn 412 tỉ đồng

Lũy kế năm 2022, Tập đoàn Lộc Trời của Chủ tịch Huỳnh Văn Thòn lãi trước thuế 558 tỉ đồng và lãi ròng lãi 412,24 tỉ đồng, cao hơn kế hoạch cả năm 12 tỉ đồng, đồng thời là mức lãi cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp này.

huynh-van-thon-chu-tich-loc-troi-1675390144.jpg
Ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ tịch Tập đoàn Lộc Trời

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (Lộc Trời, mã chứng khoán LTG) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2022 gghi nhận doanh thu đạt 3.062 tỉ đồng, giảm nhẹ gần 2% so cùng kỳ năm trước nhưng nhờ giá vốn thấp nên lợi nhuận gộp vẫn tăng trưởng tới 10%, đạt 732,6 tỉ đồng. Trong đó, phần đáng chú ý là doanh thu về tài chính tăng gấp 11 lần so với cùng kỳ, đạt 164,53 tỉ đồng, chủ yếu do lãi chênh lệch tỉ giá.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí khác, Quý IV/2022 Lộc Trời lãi ròng 208,8 tỉ đồng, tăng gần 34% so với quý IV/2021, mức lãi kỷ lục theo quý của tập đoàn này.

Lũy kế cả năm, Lộc Trời cũng ghi nhận mức doanh thu kỷ lục với 11.690 tỉ đồng, tăng 14% so với năm trước, chủ yếu là nhờ xuất khẩu gạo thu về 6.430 tỉ đồng. Thế nhưng mảng đem lại lợi nhuận "khủng" nhất của cho tập đoàn này vẫn là mảng kinh doanh truyền thống là bán thuốc bảo vệ thực vật, với doanh thu khoảng 4.393 tỉ đồng nhưng lợi nhuận đến 1.878 tỉ đồng.

Lũy kế năm 2022, Lộc Trời lãi trước thuế 558 tỉ đồng và lãi ròng lãi 412,24 tỉ đồng, cao hơn kế hoạch cả năm 12 tỉ đồng, đồng thời là mức lãi cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp này.

Đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Lộc Trời đạt 8.728 tỉ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Tài sản cố định gần 1.500 tỉ đồng, còn lại nằm ở khoản phải thu ngắn hạn là 3.107 tỉ đồng, chiếm 35,5% đến tổng tài sản; hàng tồn kho 2.108 tỉ đồng, còn các khoản tiền tương đương là gần 800 tỉ đồng, giảm hơn 55,5% so cùng kỳ.

Quỳnh Giang

Link nội dung: https://www.nhaquanly.vn/tap-doan-loc-troi-cua-chu-tich-huynh-van-thon-nam-2022-dat-doanh-thu-ky-luc-11690-ti-dong-voi-lai-rong-hon-412-ti-dong-a9802.html