Quản trị nguồn nhân lực xanh trong bối cảnh chuyển đổi số

Quỳnh Chi

20/06/2024 13:27

Tăng trưởng và phát triển xanh ngày càng trở thành xu hướng có tính quy luật trong sự phát triển nền kinh tế thế giới. Để thực hiện được mục tiêu phát triển nền kinh tế xanh, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ và toàn diện các giải pháp, trong đó quản trị nhân lực xanh như là giải pháp cốt lõi.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ở nước ta trong những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ trong các hoạt động quản trị nhân lực đã và đang hỗ trợ đắc lực cho người lao động và tổ chức trong quá trình “xanh hóa” nhằm tạo ra đội ngũ nhân lực với kiến thức, kỹ năng xanh; góp phần tăng hiệu quả hoạt động và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội một cách bền vững.

Nhằm luận giải về kinh tế xanh và tạo một diễn đàn học thuật để các nhà khoa học, nhà quản lý và các chuyên gia trong lĩnh vực quản trị nhân lực cùng trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và chia sẻ các nghiên cứu chuyên sâu về quản trị nguồn nhân lực xanh trong bối cảnh chuyển đổi số, ngày 20/6 tại Hà Nội, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo Quốc gia “Quản trị nhân lực xanh trong bối cảnh chuyển đổi số”.

quan-tri-nhan-luc-xanh-pld-1718864896.jpg
Hội thảo Quốc gia “Quản trị nhân lực xanh trong bối cảnh chuyển đổi số”.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, TS. Nguyễn Đức Tĩnh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn cho biết, ở Việt Nam, phát triển kinh tế xanh đã là lựa chọn trong sự phát triển chung của xã hội. Điều này được thể hiện rõ tại Quyết định số 1658/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01/10/2021: Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, và Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, ngày 7/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ “Phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm tạo động lực cho đổi mới sáng tạo và cải thiện năng suất lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, hướng tới nền kinh tế xanh”. 

Nội dung Hội thảo “Quản trị nhân lực xanh trong bối cảnh chuyển đổi số” tập trung vào các vấn đề chính như: phân tích và thiết kế công việc xanh, tuyển dụng và lựa chọn xanh, đào tạo và phát triển xanh, quản lý hiệu suất xanh, quản lý khen thưởng và bồi thường xanh, sức khỏe và an toàn xanh, quan hệ lao động xanh và sự tham gia của nhân viên …nhằm thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả nguồn lực trong các tổ chức gắn kết với bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội một cách bền vững.

“Hội thảo thu hút sự quan tâm của đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các doanh nghiệp và nhận được hơn 100 bài viết. Ban Tổ chức Hội thảo đã chọn lọc 76 bài viết đạt chất lượng đưa vào Kỷ yếu Hội thảo khoa học có chỉ số ISBN, do Nhà xuất bản Lao động cấp giấy phép” – TS. Nguyễn Đức Tĩnh cho biết thêm.

ts-nguyen-duc-tinh-pld-1718864896.jpg
TS. Nguyễn Đức Tĩnh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn.

Theo PGS.TS. Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn cho rằng, quản trị nhân lực xanh mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích thiết thực không chỉ góp phần quản lý hiệu quả và minh bạch, nâng cao năng lực cạnh tranh, kết quả kinh doanh tăng theo chiều hướng tích cực, môi trường được bảo vệ mà còn hỗ trợ giúp cho nhân viên làm việc hiệu quả hơn và năng suất lao động được tăng cao. 

Tuy nhiên, thuật ngữ “quản trị nhân lực xanh” còn khá mới mẻ tại môi trường Việt Nam, do đó cần được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới để các doanh nghiệp hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, gắn mục tiêu sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường.

Nói về quản trị nguồn nhân lực xanh theo mô hình chiến lược “3 trong 1” trong bối cảnh chuyển đổi số, PGS.TS. Hoàng Văn Hải - Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội, Cố vấn cao cấp Tập đoàn Đèo Cả nhấn mạnh, chủ đề quản trị nguồn lực xanh trong bối cảnh chuyển đổi số là một chủ đề khá hay. Đây là chủ đề rất mới, khó nhưng rất cấp thiết. Bởi chúng ta biết rằng việc phát triển cây xanh là một xu thế tất yếu, không những ở phạm vi quốc gia mà còn ở toàn cầu. 

Thứ hai là điểm chuyển đổi số là một trong những chủ trương, chiến lược của Đảng, Nhà nước ta giúp cho nền kinh tế Việt Nam có thể sớm rút ngắn khoảng cách so với các quốc gia hàng đầu thế giới. Và có thể đạt được những bước phát triển ngoạn mục trong tương lai.

“Chúng ta cũng biết là chuyển đổi số chính là quá trình cần thay đổi toàn diện cách thức sinh hoạt, làm việc, cũng như phương thức sản xuất tổ chức các nhân và xã hội. Vì vậy, mô hình chiến lược “3 trong 1” của tôi hôm nay chính là cách để thực thi thành công vấn đề quản trị nguồn nhân lực xanh ở môi trường chuyển đổi số. Đây là một chiến lược giúp cho chúng ta có thể thực hiện việc quản trị nhân lực xanh một cách tự nhiên, có thể đạt được thành tựu ở hiện tại, trong tương tai và còn có thể tránh được tổn thất có thể xảy ra trong quá trình chúng ta đi theo cách thức nhanh và không có bước đệm…” - PGS.TS. Hoàng Văn Hải khẳng định.

Quỳnh Chi