Thực hiện tốt '3 tại chỗ' tốt, Tập đoàn Hoa Sen đạt 302 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong tháng 7, lũy kế 10 tháng đạt 3.674 tỷ đồng, hoàn thành 245% kế hoạch lợi nhuận

Thùy Dung

25/08/2021 14:25

Hiện HSG chủ động thực hiện tốt “3 tại chỗ” từ trước khi dịch bùng phát mạnh giúp HSG đảm bảo chắc chắn việc sản xuất và cung ứng hàng hoá trong mọi điều kiện, các nhà máy sản xuất với công suất tối đa từ bây giờ đến hết niên độ tài chính, duy trì được sản lượng bán hàng ổn định ít nhất 160.000 - 170.000 tấn/tháng, mang về doanh thu khoảng 4.500 tỷ đồng/tháng theo kế hoạch của HSG.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa công bố ước kết quả kinh doanh tháng 7/2021. Theo đó, sản lượng tiêu thụ HSG ước đạt 189.474 tấn, tăng trưởng 19% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 4.921 tỷ đồng, tăng trưởng 97% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế HSG ước đạt 302 tỷ đồng, tăng trưởng 124% so với cùng kỳ.

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Ước KQKD hợp nhất tháng 07/2021

KQKD hợp nhất tháng 07/2020

So sánh với cùng kỳ

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)/(4)

1

Sản lượng

Tấn

189.474

159.064

119%

2

Doanh thu

Tỷ đồng

4.921

2.500

197%

3

LNST

Tỷ đồng

302

135

224%

Ước KQKD hợp nhất tháng 07/2021

Lũy kế 10 tháng NĐTC 2020-2021 (từ 01/10/2020 đến 31/7/2021) sản lượng tiêu thụ HSG ước đạt 1.883.629 tấn, doanh thu HSG ước đạt 37.850 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế HSG ước đạt 3.674 tỷ đồng. Với kết quả này, HSG đã thực hiện được 105% kế hoạch sản lượng, 115% kế hoạch doanh thu và 245% kế hoạch lợi nhuận NĐTC 2020-2021.

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Ước KQKD hợp nhất lũy kế 10 tháng của NĐTC 2020-2021

KQKD hợp nhất lũy kế 10 tháng của NĐTC 2019-2020

Kế hoạch kinh doanh NĐTC 2020-2021

So sánh với cùng kỳ

Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(3)/(4)

(7)=(3)/(5)

1

Sản lượng

Tấn

1.883.629

1.256.520

1.800.000

150%

105%

2

Doanh thu

Tỷ đồng

37.850

21.689

33.000

175%

115%

3

LNST

Tỷ đồng

3.674

836

1.500

439%

245%

Ước KQKD hợp nhất lũy kế 10 tháng NĐTC 2020-2021

Trong bối cảnh thị trường nội địa bị ảnh hưởng ngắn hạn do đại dịch Covid-19, xuất khẩu tiếp tục đóng vai trò chủ đạo duy trì sản lượng bán hàng, thị phần của HSG so với các doanh nghiệp cùng ngành. Tháng 7/2021, sản lượng xuất khẩu tôn mạ của HSG đạt hơn 123.000 tấn.

Với kênh xuất khẩu rộng khắp đến hơn 87 quốc gia và vùng lãnh thổ, HSG đã ký các hợp đồng xuất khẩu đến hết tháng 11/2021. Cùng với hệ thống phân phối bán lẻ rộng khắp các vùng miền và 10 nhà máy phân bổ gần các cảng quốc tế, và việc HSG chủ động thực hiện tốt “3 tại chỗ” từ trước khi dịch bùng phát mạnh giúp HSG đảm bảo chắc chắn việc sản xuất và cung ứng hàng hoá trong mọi điều kiện, các nhà máy sản xuất với công suất tối đa từ bây giờ đến hết niên độ tài chính, duy trì được sản lượng bán hàng ổn định ít nhất 160.000 - 170.000 tấn/tháng, mang về doanh thu khoảng 4.500 tỷ đồng/tháng theo kế hoạch của HSG.

Thùy Dung