Thuduc House thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Quý Quý

12/12/2021 12:24

Theo phương án mới, Thuduc House sẽ chào bán 120 triệu cổ phiếu với giá dự kiến là 12.000 đồng/cp, thấp hơn 12% so với giá cổ phiếu TDH trên thị trường (kết phiên 10/12).

Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House, HoSE: TDH) vừa công bố tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. 

Cụ thể, Thuduc House sẽ chào bán 120 triệu cổ phiếu với giá dự kiến là 12.000 đồng/cp. Với 1.440 tỷ đồng huy động từ đợt chào bán, công ty sẽ sử dụng cho việc mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và/hoặc đầu tư.

Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân thỏa mãn điều kiện nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có khả năng đem lại lợi ích lâu dài cho công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định danh sách nhà đầu tư, chi tiết số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2022. Vốn điều lệ có thể tăng lên gần 2.330 tỷ đồng, hơn gấp đôi so với hiện tại.

Theo phương án trước điều chỉnh, Thuduc House dự kiến phát hành tổng cộng hơn 162,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược. Doanh nghiệp dự kiến phát hành 112,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1 với giá phát hành 10.000 đồng/cp, chào bán 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược giá 12.000 đồng/cp. Vốn điều lệ doanh nghiệp dự kiến tăng từ 1.127 tỷ đồng lên 2.753 tỷ đồng.

Bên cạnh phương án tăng vốn, HĐQT cũng trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu thành viên mới, cùng kế hoạch kinh doanh 2021, phân phối lợi nhuận 2020. Nội dung chi tiết chưa được công bố.

Phiên họp ĐHĐCĐ của Thuduc House sẽ được tổ chức vào sáng ngày 22/12 theo hình thức trực tuyến.

Quý Quý