Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đảm nhiệm vị trí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Quang Phúc

03/06/2024 14:41

Ngày 3/6, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì lễ trao quyết định bổ nhiệm Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá Thượng tướng Trịnh Văn Quyết là cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và Quân đội, được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, thử thách qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân đội.

Đồng thời, Chủ tịch nước cũng thể hiện sự tin tưởng, quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với quân đội và lực lượng vũ trang nhân dân; sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đối với công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội những năm qua.

Chủ tịch nước đề nghị Thượng tướng Trịnh Văn Quyết tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Tổng cục Chính trị và quân đội anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng. Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

vna-potal-chu-tich-nuoc-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-chuc-vu-chu-nhiem-tong-cuc-chinh-tri-qdnd-cho-thuong-tuong-trinh-van-quyet-stand-cleanup-1717400080.jpeg
Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm cho Thượng tướng Trịnh Văn Quyết.

Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thượng tướng Trịnh Văn Quyết cùng các cán bộ trong Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị chủ động, nhạy bén, nắm vững tình hình về mọi mặt để tham mưu với Đảng, Nhà nước lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh.

Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại; xứng đáng với sự tin tưởng và trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó…

Tại buổi lễ, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng, Nhà nước, mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Cùng với đó, Thượng tướng cũng biết ơn sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, nhân dân cả nước và cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong những năm qua. Ông Quyết khẳng định quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Chủ tịch nước; trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Cùng tập thể Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị chủ động nghiên cứu, tham mưu với Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Quang Phúc