Vì sao trẻ em và biến đổi khí hậu là trọng tâm của hợp tác Masterise Group – Unicef?

Hoài Lan

15/11/2022 12:54

Trẻ em chắc chắn không phải là đối tượng gây ra biến đổi khí hậu. Thế nhưng, báo cáo của UNICEF năm 2021 đã chỉ ra chính các em lại chịu tác động nhiều nhất từ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đe dọa đến sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục, an toàn, cũng như làm các em không được tiếp cận các dịch vụ nước sạch và vệ sinh môi trường.

Chung tay giải quyết “khủng hoảng khí hậu” nhằm kiến tạo tương lai, bảo vệ quyền trẻ em, Masterise Group ký kết hợp tác dài hạn cùng UNICEF Việt Nam trong chương trình “Innovation for Children” góp phần giải quyết ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với trẻ em Việt Nam.

Báo cáo của UNICEF năm 2021 chỉ ra rằng trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam là hai trong những đối tượng có nguy cơ chịu tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu. Chính biến đổi khí hậu đang đe dọa đến sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục và an toàn của trẻ, đồng thời hạn chế trẻ tiếp cận với nước sạch và vệ sinh môi trường (WASH). Thực trạng này cần được thay đổi.

z3393026209133-be02cb44644f5e54ca7c770213901b6f-1668075071.jpg
Chung tay giải quyết “khủng hoảng khí hậu” nhằm kiến tạo tương lai, bảo vệ quyền trẻ em, Masterise Group ký kết hợp tác dài hạn cùng UNICEF Việt Nam trong chương trình “Innovation for Children” góp phần giải quyết ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với trẻ em Việt Nam.

Thông qua dự án này, Masterise Group sẽ hỗ trợ sự phát triển của các trường học và cộng đồng thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu. Tại những trường học này, tác động về khí hậu và môi trường được giảm thiểu nhờ áp dụng năng lượng xanh. Chất lượng học tập được cải thiện bằng cách tích hợp học tập sáng tạo và tăng cường khả năng tiếp cận của học sinh với nước sạch và vệ sinh môi trường. Qua đó, chúng tôi đặt mục tiêu 20.000 trẻ em và người dân địa phương được tiếp cận với nước sạch.

Mô hình của dự án này hiện đang được triển khai. Dự kiến, 6.000 học sinh tại tỉnh Sóc Trăng sẽ sớm tham gia thử nghiệm mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu, sau đó mô hình sẽ được điều chỉnh và nhân rộng.

Chúng tôi cũng sẽ cùng UNICEF giới thiệu các phương pháp tiếp cận có sự tham gia sáng tạo của trẻ em, mang tính công nghệ sáng tạo và nhạy cảm giới, giúp các em thực hành các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho tương lai. Mục tiêu là trao quyền cho 34.700 trẻ em và thanh thiếu niên trở thành nhân tố của sự thay đổi thông qua các sáng kiến hành động vì khí hậu.

Hoài Lan