Vĩnh Hoàn báo lợi nhuận chưa phân phối 3.482 tỷ đồng

Xuân Phương

22/07/2021 15:24

CTCP Vĩnh Hoàn (Mã:VHC) ghi nhận lãi quý II/2021 đạt 261 tỷ đồng, tăng 16% cùng kỳ năm trước và cao nhất trong 2 năm trở lại đây. Cuối quý II, vốn chủ sở hữu tính tới là 5.460 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên đến 3.482 tỷ đồng.

vinh-hoan-1626941913.jpg
 

Theo Báo cáo cáo kinh doanh mới công bố, doanh thu thuần quý II tăng 41% so với cùng kỳ lên 2.343 tỷ đồng. Trước những khó khăn của dịch bệnh, giá vốn hàng bán của Vĩnh Hoàn ghi nhận mức tăng cao hơn mức tăng của doanh thu thuần khiến biên lợi nhuận gộp giảm từ 20% về18,5%.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Vĩnh Hoàn đạt 4.131 tỷ đồng, tăng trưởng 25% chủ yếu nhờ doanh thu từ bán thành phẩm (tăng 21%) và doanh thu bán phụ phẩm (tăng 64%). Lợi nhuận sau thuế đạt 392 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ.

Về chi phí, trong quý II, chi phí bán hàng của Vĩnh Hoàn tăng mạnh, lên tới 101 tỷ đồng, tăng 180% cùng kỳ năm trước, luỹ kế 6 tháng chi phí bán hàng lên tới 190 tỷ đồng, tăng 154% cùng kỳ 2020. 

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý II/2021 của VHC đạt 302 tỷ đồng, tăng gần 20% cùng kỳ năm trước, luỹ kế 6 tháng đạt 454 tỷ đồng tăng 7%.

Lợi nhuận sau thuế và lãi ròng hợp nhất quý II/2021 đạt 261 tỷ đồng, tăng 16% cùng kỳ năm trước và là quý có lãi lớn nhất trong 7 quý trở lại đây. Luỹ kế 6 tháng hợp nhất đạt 392 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% cùng kỳ 2020. EPS 6 tháng đạt 2.152 đồng.

Về tài sản, tính đến quý II, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn vượt 7.965 tỷ đồng, tăng thêm 764 tỷ đồng so với đầu năm, mức tăng chủ yếu từ hàng tồn kho và tài sản cố định. Trong đó, hàng tồn kho ở mức 2.108 tỷ đồng, tăng 600 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm 26% tổng tài sản;

Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của Vĩnh Hoàn khá dồi dào. Tại thời điểm 30/6/2021, công ty nắm giữ 114 tỷ đồng tiền mặt và 1.141 tỷ đồng tiền và tương đương tiền (trong đó 1.091 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng và 50 tỷ trái phiếu).

Còn nguồn vốn, Vĩnh Hoàn đang vay tổng cộng 1.711 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn, tăng 53% so với cuối quý 1 và chiếm khoảng 68% tổng nợ phải trả.

Cuối quý II, vốn chủ sở hữu tính tới là 5.460 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên đến 3.482 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2020, VHC ghi nhận doanh thu đạt 7.037,2 tỷ đồng, giảm 10,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận đạt 704,8 tỷ đồng, giảm hơn 40% so với cùng kỳ.

Xuân Phương