Hòa Bình: “Điểm danh” loạt dự án chưa đủ điều kiện pháp lý

Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bình khuyến cáo người dân không tham gia giao dịch với các bất động sản chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh để tránh rủi ro.