Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đề nghị các ban, ngành tiếp tục phối hợp phát triển du lịch xanh… và giới thiệu, thúc đẩy các sản phẩm OCOP

1 ngày trước Thực tiễn Quản lý

Ngày 11/6, Tạp chí điện tử Nhà Quản Lý đã phối hợp cùng các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan của tỉnh Quảng Bình tổ chức Chương trình Hội nghị & Đối thoại “Du lịch xanh và Sản phẩm OCOP Quảng Bình: Hành trình chinh phục thị trường”.

Khoa học quản lý

Thực tiễn Quản lý

Nhân vật

Tài chính

Bất động sản

Doanh nghiệp

Khởi nghiệp

Công nghệ