Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam công bố ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MCK: MSB) vừa công bố Nghị quyết phê duyệt tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Ngày dự kiến chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông là 25/03/2022.