Chủ tịch HĐQT Hòa Bình Lê Viết Hải: 'Tôi tin tưởng FLC sẽ thanh toán khoản nợ 285 tỷ đồng đúng tiến độ'

Chủ tịch Hòa Bình Lê Viết Hải chia sẻ đã đạt thỏa thuận với FLC về việc thi hành án liên quan đến tranh chấp thanh toán hai hợp đồng thi công kéo dài nhiều năm qua. Ông Hải tin tưởng FLC sẽ thanh toán khoản nợ 285 tỷ đồng đúng tiến độ và mỗi tháng sẽ thu hồi 20-25 tỷ từ FLC cho đến tháng 4/2022.