Góc nhìn chuyên gia: Một số quy định tại Thông tư 22/2023/TT-NHNN nếu không sửa đổi sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường BĐS

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA cho rằng, một số quy định của Thông tư 22/2023/TT-NHNN (bắt đầu có hiệu lực ngày 1/7/2024) nếu không sửa đổi ngay có thể gây hậu quả tiêu cực đến tiến trình phục hồi và phát triển của thị trường bất động sản cả trước mắt và về lâu dài.