Năm 2023, TP.HCM dự kiến hút 4,5 tỷ USD vốn FDI

Cao Tuấn

08/02/2023 06:22

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, trong 20 ngày đầu năm 2023, TP.HCM thu hút tổng vốn đầu tư FDI đạt hơn 179 triệu USD, tăng gần 74% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, trên địa bàn có 50 dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 86,86 triệu USD. Có 20 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt gần 37,51 triệu USD.

Ngoài ra, có 139 trường hợp, tương đương 54,68 triệu USD nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước…Trong số các dự án cấp mới, có 44 dự án cấp mới dưới hình thức đầu tư 100% vốn nước ngoài và 6 dự án dưới hình thức liên doanh.

0000893785-a-1675811962.jpeg
Singapore vẫn đứng đầu trong số quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào TP.HCM.

Singapore vẫn đứng đầu trong số quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào TP.HCM nhiều nhất với 12 dự án (24%), giá trị vốn đầu tư gần 77 triệu USD (88,34%); Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ hai với 3 dự án (6%), vốn đầu tư hơn 3,2 triệu USD (3,72 %); Hong Kong (Trung Quốc) với 3 dự án, vốn đầu tư hơn 2,2 triệu USD (2,56%)…

Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cho biết, năm 2022, mặc dù là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh Covid -19 nhưng thu hút vốn đầu tư nước trực tiếp của nước ngoài vẫn tăng trưởng và đạt 3,94 tỷ USD, tăng 5,41% so với cùng kỳ, dẫn đầu 63 tỉnh, thành phố.

Đáng chú ý, dòng vốn FDI đã có chuyển biến theo hướng giảm tỉ lệ vốn đầu tư cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tăng tỉ trọng của lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ; công nghiệp chế biến, chế tạo…

Về đóng góp của FDI với kinh tế TP.HCM, năm 2022, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm hơn 13% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; thu ngân sách khu vực FDI đạt 78.112 tỷ đồng, chiếm 17,07% và kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt hơn 25 tỷ USD, chiếm 61% kim ngạch xuất nhập khẩu của Thành phố.

Ông Phạm Tuấn Anh cho rằng, năm 2023, tình hình chung có thể còn tiếp tục khó khăn nên thu hút FDI của TP.HCM dự kiến khó có đột biến so với năm 2022.

Tuy nhiên, nếu thành công trong việc thu hút dự án mới  tình hình kinh tế - xã hội ổn định hơn, lạm phát tiếp tục được kiềm chế thì số vốn FDI thu hút được của TP.HCM ước đạt 4,5 tỷ USD.

Cao Tuấn