VietABank bị xử phạt hơn 2,5 tỷ đồng vì vi phạm về thuế, lợi nhuận quý 2/2022 giảm so với cùng kỳ

Huỳnh Quang

18/10/2022 15:51

Sau khi thanh tra, Tổng cục Thuế đã ra quyết định xử phạt đối với Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank; MCK: VAB) vì đã có những vi phạm về thuế trong giai đoạn 2019 – 2021.

Theo đó, Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế sau khi thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế giai đoạn 2019-2021. Cụ thể, VietABank có nghĩa vụ phải nộp tổng cộng hơn 2,5 tỷ đồng vào ngân sách do kê khai sai cộng với số tiền phạt hành chính. Nhà “bank” này cần hoàn thành nghĩa vụ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Đối với hoạt động kinh doanh, VietABank ghi nhận quý 2/2022 giảm 4% so với cùng kỳ. Theo đó, VietABank báo lãi trước thuế quý 2 là hơn 258 tỷ đồng.

Trong quý 2, hoạt động kinh doanh chính của VietABank thu được hơn 411 tỷ đồng lãi thuần, tăng trưởng 4% so với cùng kỳ.  

0983773351-mr-qui-5af54a2920df1-1666068758.jpeg
VietABank bị xử phạt vì vi phạm về thuế.

Ngoại trừ lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 72%, đa số nguồn thu ngoài lãi còn lại của VietABank đều sụt giảm như lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 80%, lãi từ hoạt động khác giảm 44%), hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh báo lỗ… 

VietABank cũng trích lập gần 34 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng (giảm 60% so với cùng kỳ). Lũy kế 6 tháng đầu năm, VietABank giảm 62% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chỉ còn hơn 32 tỷ đồng.

Kết quả, VietABank báo lãi sau thuế gần 481 tỷ đồng, tăng 51,8% so với số lãi gần 317 tỷ đồng đạt được nửa đầu năm ngoái. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế cho năm 2022 của VietABank là 1,158 tỷ đồng. Như vậy, ngân hàng này đã thực hiện được 52% chỉ tiêu sau 6 tháng đầu năm.

VietABank vẫn còn 1.077 tỷ dồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra ngân hàng còn 375 tỷ đồng trong quỹ của tổ chức tín dụng. 

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản VietABank giảm 7% so với đầu năm, chỉ còn gần 94,395 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 7%, ghi nhận 58,005 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng lại giảm 2%, còn 66,290 tỷ đồng. Tổng nợ xấu tại ngày 30/06/2022 giảm 2% so với đầu năm, chỉ còn 1,006 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm từ mức 1.89% đầu năm xuống còn 1.73%.

Huỳnh Quang