Infographic là loạt sản phẩm với hình thức sử dụng đồ hoạ, hình ảnh để trình bày thông tin, dữ liệu từ phức tạp thành đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu.

Bạn đọc đặt tạp chí Nhà quản lý dài hạn vui lòng để lại thông tin