Cẩn trọng “tiền mất tật mang” khi giao dịch đầu tư chứng khoán qua ứng dụng Finhay, Passion Investment, Tikop...

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa có khuyến cáo với nhà đầu tư về rủi ro khi tham gia các ứng dụng Finhay, Passion Investment, Tikop, Infina, Savenow, BUFF…. để thực hiện những giao dịch đầu tư chứng khoán.